ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

ಕಾರ್ಖಾನೆ

factory (8)
factory (9)
factory (1)
factory (10)
factory (3)
factory (11)
FATORY-TOUR-1
FATORY-TOUR2
factory (6)

ಪ್ರದರ್ಶನ

Canton-Fair

ಕ್ಯಾಂಟನ್-ಫೇರ್

COVERINGS

ಕವರಿಂಗ್

Italian Stone Exhibition

MARMOMACC

Xiamen Stone Exhibition (1)

ಕ್ಸಿಯಾಮೆನ್ ಕಲ್ಲು ಪ್ರದರ್ಶನ

Xiamen Stone Exhibition (3)

ಕ್ಸಿಯಾಮೆನ್ ಕಲ್ಲು ಪ್ರದರ್ಶನ

Xiamen Stone Exhibition (2)

ಕ್ಸಿಯಾಮೆನ್ ಕಲ್ಲು ಪ್ರದರ್ಶನ

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

certificate (1)
certificate (2)
certificate (3)